Nieuwsbrieven

Even Bijpraten nummer 9

05-06-2019

 

Jantje Beton

De verkoopperiode was van 22 mei tot en met 5 juni. Wanneer de kinderen lootjes verkocht hebben moet het IBAN-nummer, de naam en de handtekening wel goed leesbaar zijn. Alle boekjes (ook lege boekjes) moeten morgen, donderdag 6 juni, ingeleverd zijn bij de leerkracht!

 

Continurooster en overblijfouders

Voor de meivakantie heeft u als ouder(s) kunnen aangeven of u geïnteresseerd bent om als overblijfouder de school te ondersteunen bij de (lunch)pauzes. Dit was naar aanleiding van de uitkomsten/suggesties van de enquête over het continurooster.

Op deze vraag hebben we een aantal reacties gekregen. Dit betekent, dat met ingang van het nieuwe schooljaar, er andere overblijfmoeders zijn. Dit zijn moeders waarvan de kinderen bij ons op school zitten. Meer informatie hierover ontvangt u aan het einde van het schooljaar.

In de laatste schoolweek nemen de huidige overblijfmoeders afscheid van de overblijfkinderen en andersom. Uiteraard zullen wij, als school, de overblijfmoeders persoonlijk bedanken voor alle jaren dat zij zich met hart en ziel voor de kinderen van onze school hebben ingezet.

 

Jubileum 40 jaar Nieuw Waldeck, de BODY BOEM BIG BAND

Omdat de wijk 40 jaar bestaat mogen wij een muziekproject organiseren met onze kinderen.

Op vrijdag 28 juni hebben wij een project dag. Het flitsende 1-dags-project, de BODY BOEM BIG BAND

Wat gaan we doen:  een workshop, klappen, stampen, rappen, zingen in combinatie met stevige body-beats. Kortom lekker muziek maken en bewegen. De ouders en de wijkbewoners worden uitgenodigd om aan het eind van de dag de voorstelling bij te wonen. Hierover zullen wij u op een later moment nog verder informeren. Wel gaan wij alvast de voorbereidingen treffen en hebben uw hulp hierbij nodig.

Op de dag zelf is het de bedoeling dat de groepen 1, 2 en 3 iets roods dragen, de groepen 4, 5, en 6 iets blauws en de groepen 7 en 8 iets wits. (T-shirt, blouse, trui of vest).

 

Daarnaast hebben wij voor elk kind een leeg blik nodig om een shaker te maken.

Deze kunt tot uiterlijk donderdag 13 juni inleveren bij de leerkracht.

Een blikje (bv. van knakworsten/gepelde tomaten; kleine Bonduelle-blikjes zijn

voor de kleuters prettig!)

Eventueel lijmrestjes kunt u er afhalen met wasbenzine. Belangrijk, want anders blijft

de shaker eeuwig plakken! Uiteraard moet het blikje voor gebruik schoon en droog zijn.

 

Schooltijden

Het valt ons op dat er na 08.30 uur nog kinderen en ouders de school binnenkomen. Om 08.30 uur starten wij de dag in de klas. Het is de bedoeling dat alle kinderen dan aanwezig zijn. Vanaf volgende gaan de deuren om 08.30 uur dicht. Kleuters die na 08.30 uur naar binnen willen moeten hiervoor gebruik maken van de hoofdingang. Wij rekenen op uw medewerking en vragen u om na 08.30 uur de deur achter u te sluiten als u de school verlaat.

 

Verkiezing MR

U heeft inmiddels een stemformulier ontvangen voor de MR verkiezing. U kunt het ingevulde stemformulier in een van de twee bussen doen die bij de ingangen staan. Stemmen kan tot vrijdag 7 juni a.s. 15.15 uur.

 

 

 

Agenda

Maandag 10 juni 2019    : 2e Pinksterdag

Vrijdag 14 juni 2019       : Studiedag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 18 juni 2019      : 15.15 uur leerlingwerk bekijken, informeel

Vrijdag 21 juni 2019        : Margemiddag; 12.00 uur vrij