Nieuwsbrieven

Even Bijpraten   nr. 1  29-08-2019

 

Een nieuw schooljaar

De school start bijna weer !

Wij hebben er zin in om er weer met elkaar een goed schooljaar van te maken.

 

Schooltijden en ingangen

Start van de schooldag

De schooldeur gaat voor alle groepen om 8.20 uur open. Ouders zijn van harte welkom in de school om hun kind naar de klas te brengen.

De ingang voor alle kinderen en ouders is in principe de hoofdingang. De “andere” ingang is voor de ouders met alleen een kind(eren) in de groepen 1 en/of 2. Heeft u meerdere kinderen dan wordt u verzocht om eerst uw oudste kind weg te brengen en als laatste uw jongste kind.

Bij groep 3 mogen de ouders tot aan de herfstvakantie even mee de klas in (tussen 8.20 uur – 8.30 uur) zodat de overgang van groep 2 naar groep 3 niet te groot is. 

De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gaan zelf de klas in.

Om 8.30 uur start de leerkracht met de lessen en verlaten de ouders de school via de hoofdingang.

Bij de groepen 1 en 2 start de dag ook om 8.30 uur, alle kinderen moeten dan aanwezig zijn. Ouders zijn vervolgens 10 minuten welkom in de klas. De bedoeling van dit moment is dat de ouders samen met hun kind starten met een werkje. U wordt verzocht (andere) onderlinge gesprekken buiten de school te voeren. Om 8.40 uur begint de leerkracht met de lessen. Ouders verlaten dan de school via de ingang bij de groepen 1 en 2. Het hek bij deze groepen zal worden afgesloten en aan het einde van de dag weer open zijn. Ouders die te laat zijn, kunnen via de hoofdingang naar binnen.

Aangezien maandag de eerste schooldag is mogen de ouders van de groepen 4 tot en met 8 ook op deze dag mee de klas in.

 

Einde van de schooldag

Als de school uitgaat om 14.45 uur verlaten de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 om deze tijd het lokaal, daarna moeten zij hun jas pakken en nog naar buiten. Dit duurt enige tijd. Wilt u daar rekening mee houden met vervolgafspraken.

De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan naar de hoofdingang en worden daar afgegeven aan ouders of verzorgers. De ouders wachten bij het hek.

De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan zelf naar buiten en gebruiken hiervoor de pleinuitgang bij groep 5. De kinderen uit de groepen 7 en 8 verlaten de school via de hoofdingang. De ouders wachten buiten.

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen binnen worden opgehaald. Heeft u nog kinderen in andere groepen dan is het de bedoeling dat deze kinderen worden opgehaald bij de hierboven aangegeven ingangen. Dit betekent dat u even om zult moeten lopen.

Kinderen die een jonger broertje(s) of zusje(s) ophalen om mee naar huis te nemen verlaten de school via de uitgang die “hoort” bij de groep van het broertje of zusje.

 

Personeel

Het team zal worden versterkt met een stagiaire in groep 2. Inssaf Ouellaf zal op maandag en donderdag aanwezig zijn. Zij volgt de opleiding voor onderwijsassistent.

 

Vrijdag 20 september; ouders-juf-kindgesprekken

Net zoals vorig jaar zullen er vrijdag 20 september a.s. kennismakingsgesprekken worden gevoerd met ouders, juf en kind. Via Mijnschoolinfo kunt u zich vanaf maandag 9 september hiervoor inschrijven. De kinderen komen die dag alleen naar school met hun ouder(s) op het tijdstip dat ze het gesprek hebben. De rest van de tijd zijn zij die dag dus vrij. Alle kinderen worden die dag wel met in elk geval één van de ouders op het gesprek verwacht!

 

Schoolfotograaf en AVG

Op dinsdag 24 september komt de schoolfotograaf op school. Wij zullen m.b.t. de AVG wet een brief verspreiden waarin wij uw toestemming vragen of uw kind op de foto mag.

 

Bereikbaarheidsformulier

Maandag krijgen de kinderen een bereikbaarheidsformulier mee. Wij verzoeken u dit z.s.m. in te vullen en mee terug te geven naar school. Zo kunnen wij de administratie up-to-date houden. Wanneer er een wijziging is in uw adres, email of telefoonnummer verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons door te geven en zelf te wijzigen via uw account in Mijnschoolinfo.

 

Schoolgids schooljaar 2019-2020

De schoolgids 2019-2020 staat op de website, hierin staat alle informatie over onze school.

 

Continurooster

Vanaf dit schooljaar blijven alle kinderen tussen de middag op school. Zorgt u voor het lunchpakket?

 

Agenda

Maandag 02 september 2019                        : Eerste schooldag 2019-2020

Maandag 16 september 2019                        : Studiedag; alle groepen vrij

Dinsdag 17 september 2019                          : Prinsjesdag; alle groepen vrij 

Vrijdag 20 september 2019                         : Gesprek kind-ouder-leerkracht

Dinsdag 24 september 2019                         : Schoolfotograaf