Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Juf Simone Cagli

Als school vinden wij het van belang dat iedereen om hulp kan vragen. Hulp in de breedste zin van het woord. Mochten er zaken zijn waarover u met iemand wilt praten dan doet u dat in eerste instantie met de leerkracht van uw kind of met de directie.

 

Het kunnen echter ook zaken betreffen die u misschien met iemand anders wilt bespreken. Dit kunt u doen met de vertrouwenspersoon. 
De interne vertrouwenspersoon is voor zowel leerlingen, ouders als medewerkers de persoon die benaderd kan worden bij hulp, advies en preventie op het gebied van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en geweld.  De vertrouwenspersoon op het Lichtbaken is juf Simone Cagli, tevens groepsleerkracht voor de groep 1A


Naast de interne vertrouwenspersoon heeft Lucas Onderwijs ook een externe vertrouwenspersoon. Deze fungeert als aanspreekpunt bij klachten. Op https://www.lucasonderwijs.nl/ kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling Lucas Onderwijs PO-VO.