Leerlingplafond

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2022-2023 plaats voor maximaal 28 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar. Door te werken met deze perioden maken alle 3-jarigen kans op een plaats op onze school.

 

Het Lichtbaken werkt met leeftijdsgroepen van januari tot en met december. Kinderen die in oktober, november en december, 3 jaar zijn geworden konden zich alleen aanmelden in de eerste aanmeldperiode. 

 

 

Nieuw aanmeldjaar: kinderen geboren tussen 01-10-2018 en 30-09-2019

 

Kinderen geboren tussen 01 oktober 2018 en 31 december 2018

Aanmeldperiode 1: 20 december 2021 t/m 17-01-2022

 

Ondanks dat de scholen gesloten zijn is er op 20 t/m 23 december 2021 en vanaf 10 januari 2022 altijd iemand op school aanwezig die uw formulier in ontvangst kan nemen!

 

Kinderen geboren tussen 01 januari 2019 en 31 maart 2019

Aanmeldperiode 2: 21 maart 2022 t/m 04 april 2022

 

Aanmeldperiode 3 en 4 zijn samengevoegd

 

Kinderen geboren tussen 01 april 2019 en 30 juni 2019

Aanmeldperiode 3: 12 september 2022 t/m 03 oktober 2022

 

Kinderen geboren tussen 01 juli 2019 en 30 september 2019

Aanmeldperiode 4: 12 september 2022 t/m 03 oktober 2022 

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kunt u terecht op http://scholenwijzer.denhaag.nl. Hier staan ook de voorrangsregels die onze school hanteert.
 
U bent altijd van harte welkom om op onze school te kijken, uw vragen te stellen en een rondleiding te krijgen.

 

Rondom de aanmeldperiodes zijn er voorlichtingsochtenden.

 

Donderdag 16 september 2021

Donderdag 04 november 2021

 

Donderdag 10 maart 2022

Donderdag 08 september 2022

 

08.30 uur start bij buurtcentrum De Geest, daarna in korte shifts en kleine groepjes een rondleiding door de school. Aanmelden voor deze voorlichting kan via de mail: asmits@lichtbaken.lucasonderwijs.nl

 

 

Wanneer u overige vragen heeft over het aanmelden of een afspraak wilt maken voor een rondleiding kunt u bellen of mailen met onze administratief medewerkster Petra Aartman
op 070-3239522 (ma, di, wo, vr) of via  paartman@lichtbaken.lucasonderwijs.nl