Leerlingplafond

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2020-2021 plaats voor maximaal 30 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar. Door te werken met deze perioden maken alle 3-jarigen kans op een plaats op onze school.

 

Het Lichtbaken werkt met leeftijdsgroepen van januari tot en met december. Kinderen die in oktober, november en december, 3 jaar zijn geworden konden zich alleen aanmelden in de eerste aanmeldperiode. 

Voor meer informatie over de nieuwe aanmeldprocedure kunt u terecht op http://scholenwijzer.denhaag.nl. Hier staan ook de voorrangsregels die onze school hanteert.
 
Dit kan door te bellen of te mailen met onze administratief medewerkster Petra Aartman
op 070-3239522 of via  paartman@lichtbaken.lucasonderwijs.nl 

U bent altijd van harte welkom om op onze school te kijken, uw vragen te stellen en een rondleiding te krijgen.

 

Rondom de aanmeldperiodes zijn er 3 voorlichtingsochtenden.

Vrijdag 27 november 2020 (i.v.m. Corona kan deze ochtend niet doorgaan. U kunt wel persoonlijk een afspraak maken voor een rondleiding)

Vrijdag 05 maart 2021 (onder voorbehoud)

Vrijdag 11 juni 2021 (onder voorbehoud)

Inloop 08.30 uur, start 08.45 uur