Onze kernwaarden

Het Lichtbaken wil een school zijn voor kinderen uit de wijk. Een plek waar zij zich goed voelen en waar ze de bagage krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een sociaal, evenwichtig en gelukkig mens en medemens. Onze school wil in de wijk bekend staan als een goede, prettige school waar je je als kind, ouder en teamlid op je gemak voelt.

 

De kernwaarden van het Lichtbaken zijn: samen, kwaliteit, plezier en omgeving.

 

Samen met ouders, kinderen en wijkinstanties willen wij als school werken aan kwaliteit door het ontwikkelen van kennis, talenten en vaardigheden van kinderen en deze in beeld te brengen, te koesteren en in te zetten. Voor ons staat het plezier  van iedereen hoog in het vaandel.

Door rekening te houden met de ander en de onderlinge verschillen,  duidelijkheid en structuur te bieden, creëren wij een omgeving waarin iedereen zich veilig kan voelen en plezier heeft.