Onze kernwaarden

Het Lichtbaken wil een school zijn waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien en gehoord voelen en waar we leren van en met elkaar. Een school waar men in staat is om te beschrijven waarom we leren, hoe leren eruitziet en wat eenieder nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, de omgang met elkaar en persoonlijke ontwikkeling.  

Wij streven ernaar dat leerlingen, leerkrachten en ouders met plezier naar school komen.

 

Hierbij staan de vier 'V' kernwaarden centraal: 'Vertrouwen', 'Veiligheid', 'Verbinding' en 'Verantwoordelijkheid'. 

 

'Vertrouwen'  
Iedereen in de school heeft vertrouwen in het handelen van en met elkaar.

  

'Veiligheid' 
Iedereen in de school draagt bij aan een veilige omgeving in de school.  

 

'Verbinding'  
Wij zijn een Vreedzame School, wat betekent dat wij de aandacht richten op een goede omgang met elkaar. Dit in relatie met onze ouders, verzorgers en partners in de wijk. Onze school is een minimaatschappij waar de kinderen oefenen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en democratische burgers die aandacht en zorg hebben voor de wereld om hen heen.  

 

'Verantwoordelijkheid' 
Iedereen in de school is verantwoordelijk voor het eigen handelen en (leer)proces. De school heeft zicht op de onderwijsbehoeften van de kinderen en wil hier zo goed mogelijk op inspelen. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van ieder kind op zijn/haar eigen (cognitieve, sociale en persoonlijke) niveau.