Voor ouders

Ouders zijn belangrijk. Wij willen samen het beste voor het kind. De ouder wordt hierbij gezien als ervaringsdeskundige. Ouders kennen hun kind het best.

De leerkracht is de onderwijsprofessional en kent het kind goed in de schoolsituatie.

Goede communicatie tussen school en ouders draagt bij aan het leerproces en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. De school vindt het belangrijk om ouders van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien en ouders, waar nodig, te betrekken bij beslissingen.

Onze school is laagdrempelig en toegankelijk. Er is wederzijds vertrouwen. Wij zorgen dat ouders zich welkom voelen. Er is ruimte voor ouders en wij hebben een open houding naar ouders toe.

We streven ernaar om samen met ouders  te zorgen voor een fijne omgeving in en om de school.