Identiteit

Het Lichtbaken is een katholieke school. De vormgeving van die identiteit van vandaag de dag is duidelijk anders dan het beeld dat uit het verleden zal bestaan. Iedere week is er in alle groepen vanuit de methode Trefwoord aandacht voor verhalen uit de bijbel, maar ook voor verhalen waarbij kinderen kennismaken met andere geloven.

Er wordt van ouders en kinderen verwacht dat zij respect tonen voor de wijze waarop de school vorm geeft aan de identiteit.