Bewegingsonderwijs basisschool het Lichtbaken

Algemeen
Op maandag, woensdag en vrijdag krijgen de groepen van basisschool het Lichtbaken gym van meester Wesley.

Bewegen op jonge leeftijd is erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling van het kind. Door veelzijdig en veel te bewegen leren de kinderen hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken en motorisch competent te worden.
Naast het verbeteren van de motorische vaardigheden is bewegen ook belangrijk voor het leren van taal en sociale omgang met leeftijdsgenootjes.

 

Onderbouw
In de onderbouw leren de kinderen voornamelijk het ontwikkelen van de basisvaardigheden zoals rennen, springen, klimmen, klauteren, zwaaien, balanceren, gooien en vangen.
Naast de motorische vaardigheden ontwikkelen de kinderen ook hun sociale vaardigheden tijdens de gym door veel samen te werken en zelfstandig te werken.

 

Bovenbouw
In de bovenbouw worden de basisvaardigheden toegepast tijdens verschillende sporten. Hiernaast wordt er ook verder ingegaan op het tactische aspect. De kinderen maken kennis met verschillende sporten. Tijdens de gymlessen leren de kinderen zelfstandig de activiteiten te reguleren en waar nodig elkaar te helpen. Op deze manier wordt er gewerkt aan sportiviteit en hoe om te gaan met winst en verlies.

Naast de reguliere gymlessen hebben de kinderen ook de mogelijkheid om na school extra sportlessen te volgen die worden gegeven door jeugdsportcoördinatoren. Zij werken vanuit een vereniging en proberen de drempel voor kinderen om op een sport te gaan te verlagen.

Download