Fietsen

Er is bij school een beperkte ruimte voor de stalling van fietsen. Alleen kinderen die verder dan 500 meter van de school wonen, mogen gebruik maken van de stalling. Fietsen dienen in het fietsenrek op het grote schoolplein geplaatst te worden. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de fietsen of onderdelen ervan. In het belang van de veiligheid is er de regel dat er op het plein en de toegangsvoetpaden niet gefietst wordt. Fietsen en scooters van ouders dienen buiten het hek te blijven. Wilt u de deur bij de gymzaal vrijhouden in verband met de nooduitgang.