Continurooster-Overblijf

De middagpauze wordt opgevangen door de leerkrachten en een aantal overblijfouders.

 

Jaarlijks vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00 per kind.

 

U dient zelf te zorgen voor brood en drinken. Koolzuurhoudende dranken, chips en snoepgoed zijn niet toegestaan.