Pestprotocol

Op het Lichtbaken staat in de praatplaat ‘Ons Pestprotocol’ opgenomen welke stappen wij nemen bij (mogelijk) plagen en pesten. Ook wat de definities van plagen en pesten zijn kunt in dit protocol lezen.De pestcoördinator op het Lichtbaken is juf Anne-Claire.