Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is voor de directie (die optreedt namens Lucas Onderwijs) een gesprekspartner in alle zaken die betrekking hebben op de inhoud en organisatie van het onderwijs op school (schoolbeleid).
Enkele andere taken zijn: bevordering van openbaarheid en onderling overleg binnen de school; waken tegen discriminatie; bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de school, en zorgdragen voor het behoud van de katholieke identiteit van de school. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een regelement.

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

Dinsdag 14 september 2021

Donderdag 18 november 2021

Dinsdag 15 februari 2022

Dinsdag 12 april 2022

Donderdag 09 juni 2022

Dinsdag 21 juni 2022 (onder voorbehoud)

 

 


In de MR hebben de volgende leden zitting.

Esther Obradović – moeder en Elena uit groep 8
Ricardo Verver – vader van Mayah uit groep 7 en Norah uit groep 4

Ferry de Lange - vader van Manuel uit groep 7 en Anna uit groep 3

Simone Heemskerk - teamlid
Nadège van Es- de Schiffart - teamlid, voorzitter
Petra Aartman – teamlid

 

Heeft u vragen of wilt u iets weten, mail ons via onderstaande links.
MR

MR-oudergeleding