Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is voor de directie (die optreedt namens Lucas Onderwijs) een gesprekspartner in alle zaken die betrekking hebben op de inhoud en organisatie van het onderwijs op school (schoolbeleid).
Enkele andere taken zijn: bevordering van openbaarheid en onderling overleg binnen de school; waken tegen discriminatie; bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de school, en zorgdragen voor het behoud van de katholieke identiteit van de school. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een regelement.

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

Donderdag 01 oktober 2020

Donderdag 26 november 2020

Dinsdag 19 januari 2021

Donderdag 18 maart 2021

Donderdag 17 juni 2021

 


In de MR hebben de volgende leden zitting.

Esther Obradović – moeder en Elena uit groep 7
Ricardo Verver – vader van Nevin uit groep 8, Mayah uit groep 6 en Norah uit groep 3

Ferry de Lange - vader van Amy uit groep 8, Manuel uit groep 6 en Anna uit groep 2

Simone Heemskerk - teamlid
Nadège van Es- de Schiffart - teamlid, voorzitter
Petra Aartman – teamlid

 

Heeft u vragen of wilt u iets weten, mail ons via onderstaande link.
MR