Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is voor de directie (die optreedt namens Lucas Onderwijs) een gesprekspartner in alle zaken die betrekking hebben op de inhoud en organisatie van het onderwijs op school (schoolbeleid).
Enkele andere taken zijn: bevordering van openbaarheid en onderling overleg binnen de school; waken tegen discriminatie; bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de school, en zorgdragen voor het behoud van de katholieke identiteit van de school. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een regelement.

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

Dinsdag 27 september 2022

Donderdag 10 november 2022

Maandag 23 januari 2023

Dinsdag 28 maart 2023

Donderdag 25 mei 2023

Maandag 12 juni 2023

 

 


In de MR hebben de volgende leden zitting.

Ferry de Lange, voorzitter MR - vader van Manuel uit groep 8 en Anna uit groep 4
Ricardo Verver – vader van Mayah uit groep 8 en Norah uit groep 5

Brenda van der Meer - moeder van Tyler uit groep 6 en Amy uit groep 4

Simone Heemskerk - teamlid
Nadège van Es- de Schiffart - teamlid
Petra Aartman – teamlid

 

Heeft u vragen of wilt u iets weten, mail ons via onderstaande links.
MR

MR-oudergeleding