Het team van Het Lichtbaken 2023-2024

Directeur: Annemarie Ma t/m vrij
Groep 1: juf Simone
              juf Saba
Ma t/m woe en vrij
Ma, di en do
Groep 2: juf Suzanne
             meester Kilian
Di t/m do
Ma, di en vrij
Groep 3: juf Liza Ma t/m vrij
Groep 4: juf Cheska
              wisselende leerkrachten
Ma t/m do
Vrij
Groep 5: juf Shannon Ma t/m vrij
Groep 6: juf Anne-Claire
              juf Dorien
Di en woe
Ma, do en vrij
Groep 7: juf Tamara Ma t/m vrij
Groep 8: juf Emma
             juf Manon
Ma, di en do
Woe t/m vrij
Leerkrachtondersteuners:
juf Latoya
juf Simone
Meester Kilian
juf Daniëlle

Ma, di, do en vrij
Ma en di
Di
Ma t/m woe
Intern begeleiders:
juf Brigitte groepen 1 t/m 3
juf Nadège groepen 4 t/m 8

Ma, di en do
Woe t/m vrij
Vakleerkracht gym:
Meester Wesley

Ma en vrij
Administratie medewerkster:
juf Petra

Ma, di, woe en vrij
Conciërge:
Meester Mohammed

Ma t/m vrij