Hoofdluis

Dit diertje is soms ook op onze school een ongewenste gast. Na iedere vakantie controleert een groep ouders alle kinderen.
Wordt bij een kind neten geconstateerd, dan belt de leerkracht de betreffende ouder op om melding te doen en te vragen te starten met de behandeling. Worden er lopende luizen geconstateerd dan belt de leerkracht of directie de ouder met het verzoek het kind op te komen halen. In overleg met de directie kan ook anders worden besloten. Via MSI gaat er een brief naar alle ouders.

Wanneer een ouder meldt bij de leerkracht dat het kind luizen of neten heeft, wordt de hele groep zo snel mogelijk gecontroleerd en eventueel de groep van broertje/zusje. De leerkracht verstuurt via MSI de luizenbrief aan de ouders.

De controle moeders houden een logboek bij.