Hoofdluis

Dit diertje is soms ook op onze school een ongewenste gast. 
Wordt bij een kind neten geconstateerd, dan belt de leerkracht de betreffende ouder op om melding te doen en te vragen te starten met de behandeling. Worden er lopende luizen geconstateerd dan belt de leerkracht of directie de ouder met het verzoek het kind op te komen halen. In overleg met de directie kan ook anders worden besloten. Via Social Schools gaat er een brief naar alle ouders.

Wanneer u luizen of neten bij uw kind constateert, meldt dit dan z.s.m. bij de leerkracht van uw kind.

De leerkracht verstuurt via Social Schools de luizenbrief aan de ouders.