Toegang tot de school

Er zijn meerdere ingangen waar de kinderen in de ochtend gebruik van kunnen maken.
De leerlingen komen in de ochtend zelf naar binnen. De ouder(s)/verzorger(s) zijn iedere dag welkom om hun kind naar school te brengen. Als de signaalklok afgaat, vragen wij de ouders de school te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

 

  • De groepen 1 gaan naar binnen bij de buitendeur van hun klaslokaal. Zij gebruiken hiervoor het paadje/opening bij de heg bij het lokaal.  

  • Groep 2 gaat naar binnen via de ingang van de kleuters. Zij komen het schoolplein op via het hek bij het ronddraai speeltoestel, grote plein. Er staat personeel buiten om leerlingen “de weg te wijzen”/te begeleiden. 

  • Groep 3 komt naar binnen door de deur bij groep 5 (het grote plein). Zij komen het schoolplein op via het hek tegenover "De Geest".  

  • De groepen 4 tot en met 6 komen door de deur bij groep 5 (het grote plein) naar binnen. Zij komen het schoolplein op via het hek bij de “fietsenstalling”.  

  • De groepen 7 en 8 komen door de hoofdingang (en het hek bij de hoofdingang) naar binnen.  

De kinderen komen aan het einde van de dag door dezelfde deur naar buiten.

Op woensdagochtend mogen de ouders hun kind naar binnen brengen tot aan de deur van de klas. In de jaarkalender staan de data waarop de ouders in de klas welkom zijn.

 

Wij vragen u om stepjes en loopfietsen buiten te laten staan of te plaatsen in de fietsenstalling. Ze mogen niet binnen staan, dit in verband met de veiligheid van de kinderen. 

Als kinderen met de fiets naar school komen, stallen zij die in de rekken op het grote schoolplein. Fietsen mogen niet tegen de hekken buiten het schoolplein staan.

 

In school en op het schoolplein zijn geen huisdieren toegestaan. Ook is het niet toegestaan een dier bij de ingang aan het hek te binden en het alleen achter te laten.