Toegang tot de school

Er zijn twee ingangen waar de kinderen in de ochtend gebruik van kunnen maken.
De kinderen van de groepen 1 en 2 gebruiken de deur bij de kleuteringang.  Zij worden door ouders naar hun groep gebracht. Ouders komen hun kind ook weer bij de groep ophalen. Als u zowel kinderen in de groepen 1 en 2 heeft én in een hogere groep mag u ook gebruik maken van de kleuteringang.

 

Kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen binnen via de hoofdingang bij de gymzaal. Ouders mogen hun kind bij de groep afgeven en verlaten de school uiterlijk om 8.25 uur.

Aan het eind van de schooldag worden de kinderen van de groepen 3 en 4 bij de hoofdingang overgedragen aan hun ouders. Voor de kinderen uit de groepen 5 en 6 geldt dat zij via de deur bij groep 5 (bij de “grote” speelplaats)  de school verlaten.

 

De kinderen van de groepen 7 en 8 verlaten de school via de hoofdingang.

 

Aan alle ouders verzoeken wij dringend buiten de hekken te wachten tot de bel gegaan is.

In de kleutergroepen is er in de ochtend een kort inloopmoment voor de ouders.

Alleen ouders van de kinderen in groep 3 mogen tot de herfstvakantie hun kind in de klas brengen, om de overgang van groep 2 naar 3 zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. De kinderen uit de hogere groepen gaan zelf de klas in. Ouders zijn welkom in de school, maar gaan niet meer de klas in.

 

Wij vragen u om stepjes en loopfietsen buiten te laten staan of te plaatsen in de fietsenstalling. Ze mogen niet binnen staan, dit in verband met de veiligheid van de kinderen. 

Als kinderen met de fiets naar school komen, stallen zij die in de rekken op het grote schoolplein. Fietsen mogen niet tegen de hekken buiten het schoolplein staan.

 

In school en op het schoolplein zijn geen huisdieren toegestaan. Ook is het niet toegestaan een dier bij de ingang aan het hek te binden en het alleen achter te laten.