Aanmelden nieuwe leerlingen

23-03-2020

Actuele informatie over het aanmelden van uw kind voor
het basisonderwijs
Aanmelden nu niet mogelijk
De scholen zijn vanwege het coronavirus in ieder geval tot 6
april gesloten. Het aanmelden van kinderen voor de
basisschool is daarom uitgesteld. Het gaat om kinderen die
geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017. Zij
vallen onder de 2e aanmeldperiode.
Aanmelden: van 15 juni tot en met 3 juli 2020
Kinderen die vallen onder de 2e aanmeldperiode kunnen
aangemeld worden in de 3e aanmeldperiode: van 15 juni tot
en met 3 juli 2020.
Deze periode is met één week uitgebreid om alle
aanmeldingen van de 2e en de 3e periode te kunnen
verwerken.
Het aantal beschikbare plekken van de tweede
aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde
aanmeldperiode. Het samenvoegen van de aanmeldperioden
heeft daarmee geen nadelig gevolg voor de kansen op
plaatsing.
Ouders/verzorgers ontvangen op donderdag 16 juli een brief
met het antwoord op de aanmelding.
Vragen? Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

 

 

Aanmelden en inschrijven

Vanaf 1 oktober 2018 is de nieuwe aanmeldprocedure ingegaan voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in 1 van de 4 aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden.