Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden en inschrijven

Vanaf 1 oktober 2018 is de nieuwe aanmeldprocedure ingegaan voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in 1 van de 4 aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden.

Kinderen die geboren zijn tussen 01 oktober 2016 en 31 december 2016 kunnen zich alleen aanmelden in de eerste aanmeldperiode van 16 december 2019 t/m 10 januari 2020.