Aanmelden nieuwe leerlingen

 

Aanmelden en inschrijven

Vanaf 1 oktober 2018 is de nieuwe aanmeldprocedure ingegaan voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in 1 van de 4 aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden.