Vreedzame School

Hoe doen wij dat op school ? Het Lichtbaken is een Vreedzame School.
Wat houdt dit in ?

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Door middel van een programma wordt hieraan gewerkt in de groepen.

Een belangrijk element bij de Vreedzame School is het leren omgaan en oplossen van conflicten.

 

Kinderen leren vanaf groep 1 hoe ze kunnen omgaan met conflicten. Bij conflicten op het schoolplein proberen kinderen eerst zelf tot een oplossing te komen bij de lieveheersbeestjestegels op het plein. Komen zij er niet uit dan kan de hulp van de mediatoren worden ingezet voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Mediatoren zijn kinderen uit de bovenbouw groepen die helpen bij het oplossen van het conflict volgens een stappenplan. Mochten de kinderen uit de groepen 1 en 2 het conflict niet zelf kunnen oplossen dan helpt de leerkracht hen hierbij. Dit geldt natuurlijk ook voor conflicten die op een ander moment dan in de pauze “ontstaan” zijn.

Ook tijdens de overblijf is het Lichtbaken een Vreedzame School.

Wanneer er op school sprake is van onacceptabel gedrag dan geldt het gedragsprotocol.