Voorschoolse opvang

Indien nodig is er op school een mogelijkheid om gebruik te maken van de voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang is in school en u kunt uw kind vanaf 7.30 uur bij juf Corrie brengen.

U kunt hiervoor een kaart aanschaffen. Een kaart voor 10 keer kost € 15,- en voor 20 keer € 30,00. U kunt ook per keer betalen. De kosten zijn dan € 2,- per keer. U kunt de betaling regelen bij juf Corrie.