Zorg

Binnen de zorg voor de kinderen op het Lichtbaken werken wij handelingsgericht. Het handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders.
 
Wij hebben hiervoor een zorgcyclus waarbij de vorderingen en bijzonderheden van al onze kinderen gedurende de schooljaren cyclisch gevolgd worden. Indien nodig kunnen er aanpassingen worden gedaan in en buiten de klas om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een kind.


Wanneer deze aanpassingen niet toereikend zijn kunnen wij in een multidisciplinair overleg (MDO) consultatie vragen, aan verschillende experts, naar welke zorg passend is voor de leerling.

Wij werken nauw samen met het SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden), het Centrum Jeugd en Gezin, School maatschappelijk werk, het HCO (onderwijsadviesbureau) en de wijkagent om garant te kunnen staan voor een kwalitatief zorgbeleid binnen de school.
 
Binnen Het Lichtbaken werken de volgende intern begeleiders :

Juf Ineke is de intern begeleider voor de groepen 1 t/m 3. Zij is werkzaam op de dinsdag en woensdag. U kunt haar telefonisch bereiken of via e-mail idlange@lichtbaken.lucasonderwijs.nl


Juf Lisanne is intern begeleider voor de groepen 4 t/m 8. Haar werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt haar op deze dag telefonisch bereiken of via e-mail op lharteloh@lichtbaken.lucasonderwijs.nl