Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Juf Ineke

Als school vinden wij het van belang dat iedereen om hulp kan vragen. Hulp in de breedste zin van het woord. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersoon  is voor zowel leerlingen, ouders als medewerkers de persoon die benaderd kan worden bij hulp, advies en preventie op het gebied van  pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en geweld.  De vertrouwenspersoon op het Lichtbaken is Juf Ineke, tevens intern begeleider voor de groepen 1 t/m 3.


Naast de interne vertrouwenspersoon heeft Lucas Onderwijs ook een externe vertrouwenspersoon. Deze fungeert als aanspreekpunt bij klachten. Op https://www.lucasonderwijs.nl/ kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling Lucas Onderwijs PO-VO.