Overblijf

De overblijf wordt gecoördineerd door Sandra Overweter. Zij is op dinsdag- en donderdagochtend op school aanwezig voor betalingen. 

 

Een overblijfkaart kost € 15,00 voor 10 keer overblijven of  € 30,- voor 20 keer overblijven. Zonder kaart kost de overblijf € 2,00 per keer. U dient zelf te zorgen voor brood en drinken. Koolzuurhoudende dranken, chips en snoepgoed zijn niet toegestaan.

 

Afspraken met betrekking tot de overblijf:

Een kind meldt zich af bij de overblijfcoördinator als hij/zij meegaat met een ander kind. Hiervoor moet een toestemmingsbriefje van de ouders ingeleverd worden bij de overblijfcoördinator.

De overblijfouders verstrekken geen medicijnen, ook geen paracetamol of iets dergelijks, tenzij er een schriftelijk verzoek/toestemming van de ouders/verzorgers is.