Het team van Het Lichtbaken

Directeur: juf Annemarie

Groep 1A: juf Suzanne en meester Kilian

Groep 1B: juf Marianne

Groep 2: juf Tamara

Groep 3: juf Simone en juf Nadège

Groep 4: juf Anne-Claire

Groep 5: juf Simone

Groep 6: juf Liza

Groep 7: juf Emma

Groep 8: juf Nienke

Leerkrachtondersteuner: juf Laura en juf Shannon

Intern begeleider: juf Ineke (groepen 1 t/m 3) en juf Lisanne (groepen 4 t/m 8)

Vakleerkracht gym: meester Alex

Administratief medewerkster: juf Petra

Conciërge: meester Mohamed

Voorschoolse opvang: juf Corrie

Tussenschoolse opvang: juf Sandra