Nieuwsbrieven

Even Bijpraten 3 19-10-2018

 
Terugkoppeling vragen aan ouders tijdens startgesprekken
Veel ouders hebben de vragen over de samenwerking met schoolop het formulier voor het startgesprek ingevuld. Veel dank hiervoor. Hieronder staat kort weergegeven wat de meest voorkomende antwoorden waren :
  • De meeste ouders geven aan te helpen met het huiswerk ;
  • De communicatie via MSI is goed en ouders zijn hierover tevreden. De groepspagina is niet altijd up to date. Dit is een aandachtspunt ;
  • Ouders ervaren het als prettig als de leerkracht contact opneemt als er iets is gebeurd. Ouders verwachten ook dat dit gebeurt ;
  • Ouders willen graag helpen met activiteiten, maar dit is soms lastig in te plannen in verband met werk of andere dingen ;
  • Tussentijdse informatie over de voortgang van het kind wordt door sommige ouders op prijs gesteld.
 
Verandering schooltijden
Op de algemene informatieavond is kort verteld dat de school van plan is om de schooltijden aan te passen. Dit houdt in dat de schooldagen korter zullen worden en de leerlingen de gehele dag op school zullen blijven. Op zijn vroegst gaat dit pas het nieuwe schooljaar in. (Wellicht komt er nog gedurende het huidige schooljaar een proefperiode). Omdat ook binnen het team er nog vragen zijn over de verandering van schooltijden, ontvangt u nog geen informatiebrief in oktober. Het streven is om deze brief voor de kerstvakantie te versturen.  
 
Margemiddagen
Voor de zekerheid maken wij u er nog op attent dat indien er margemiddagen op de jaarkalender staan, de leerlingen die dag alleen in de middag vrij zijn. In de ochtend worden zij gewoon op school verwacht.
 
Groep 5
Op de volgende dagen zal juf Manon stage lopen in groep 5 :
30 oktober
1 november
6 november
12 november
 
Inschrijven nieuwe kleuters (broertjes/zusjes)
Vanaf 1 oktober 2018 is de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze school veranderd. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken.
De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die geboren zijn op of na 01 oktober 2015.
 
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Omdat wij geen idee hebben welke broertjes en zusjes van onze bestaande leerlingen de komende jaren naar school komen, zenden wij als bijlage een interesseformulier mee. Door dit formulier in te vullen en in te leveren op school geeft u aan dat u uw kind eventueel wilt aanmelden op onze school. Dit is geen inschrijving of aanmelding, maar belangrijk voor ons om in te kunnen schatten hoeveel leerlingen zich  gaan aanmelden in de toekomst.
 
 
TSA (Tussenschoolse Activiteiten) - Overblijf
In de vorige nieuwsbrief is al aangegeven dat onze leerlingen die overblijven in de lunchpauze op donderdag begeleid worden door MBO/HBO studenten. Zij verzorgen sportieve activiteiten waarbij zij gebruik maken van de gymzaal. Aangezien wij erg blij zijn met onze mooie nieuwe gymzaalvloer en deze ook graag mooi willen houden zijn de leerlingen verplicht om gymschoenen (met een witte zool) te dragen op deze dagen. De afgelopen weken is gebleken dat niet alle kinderen die op die dag konden deelnemen aan deze activiteiten daadwerkelijk gymschoenen bij zich hadden. Zonder gymschoenen mogen de kinderen niet meedoen. Het schema is nog een keer als bijlage bijgesloten. Kijkt u dus goed naar de datum wanneer de groep van uw kind(eren) aan de beurt is en geef hen die dag gymschoenen mee.
 
Open Podium
Vanmiddag hebben wij voor het eerst “Open Podium”. De groepen die dat willen mogen dan iets opvoeren voor alle leerlingen van de school. Ook zullen 2 mediatoren hun diploma ontvangen. Dit zijn Bo en Quinty uit groep 6. Aansluitend start om 15.15 uur de herfstvakantie.
 
Namens het team van het Lichtbaken wensen wij u een hele fijne herfstvakantie toe.
 
Maandag 29 oktober om 08.20 uur zullen de schooldeuren weer open gaan.
 
 
Agenda
Donderdag 01 november: Leerlingwerk bekijken, informeel 15.15 uur
Vrijdag 09 november : Margemiddag; 12.00 uur vrij
Maandag 19 november: Rapportgesprekken; groep 1 t/m 7     
Woensdag 21 november: Rapportgesprekken: groep 1 t/m 7     
Woensdag 28 november: Groep 8 vrij, i.v.m. advies opstellen