Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van het Lichtbaken.

In het schooljaar 2018-2019 zijn dit;

Simone Houwen, moeder van Levi uit groep 5

Cigdem Yüngül, moeder van Narin uit groep 5, Evin uit groep 4 en Lorin uit groep 1

Martine Goedhart, moeder van Quincey uit groep 5 en Jackie uit groep 3

Samira El Hajjami, moeder van Chaïmae uit groep 7

Edith de Lange, moeder van Amy uit groep 6 en Manuel uit groep 4

Judith van der Bilt, moeder van Viktor uit groep 8 en Eline uit groep 6

Jerney Mussen, moeder van Levi uit groep 4

Richella de Jager, moeder van Delano uit groep 5 en Chelsey uit groep 3

Tanja Ermes, moeder van Jesse uit groep 6 en Lotte uit groep 2

 

Zij houden zich samen met teamleden bezig met het organiseren van allerlei leuke binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt hierbij onder andere denken aan het schoolreisje, de kerstviering en de Koningsspelen. Voor elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld waarin teamleden en ouders samenwerken. Als lid van de OR schrijft u zich in voor drie  of meer werkgroepen per schooljaar.
De ouderbijdrage die u elk schooljaar voor uw kind betaalt, is de basis van het budget van de OR. Met dit geld worden bovenstaande activiteiten bekostigd. Als OR-lid beslist u mee wat er met uw ouderbijdrage gebeurt.
De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar, op van tevoren vastgelegde data. De notulen zijn voor iedereen toegankelijk en te vinden op de website van de school.
Teamleden van de OR zitten de vergaderingen voor. De werkgroep-coördinator is aanspreekpunt van de werkgroep voor de leden van de OR en teamleden.