Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is voor de directie (die optreedt namens Lucas Onderwijs) een gesprekspartner in alle zaken die betrekking hebben op de inhoud en organisatie van het onderwijs op school (schoolbeleid).
Enkele andere taken zijn: bevordering van openbaarheid en onderling overleg binnen de school; waken tegen discriminatie; bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de school, en zorgdragen voor het behoud van de katholieke identiteit van de school. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een regelement.

In de MR hebben de volgende leden zitting:

Esther Obradović – moeder van Milan uit groep 8 en Elena uit groep 5
Jolanda Zuurmond – moeder van Bronwyn uit groep 8
Ricardo Verver – vader van Nevin uit groep 6, Mayah uit groep 4 en Norah uit groep 1

Tamara Klapwijk - teamlid
Nadège van Es- de Schiffart - teamlid
Petra Aartman – teamlid

 

Heeft u vragen of wilt u iets weten, mail ons via onderstaande link.
MR