Aanmelden en inschrijven
Vanaf 1 oktober gaat de nieuwe aanmeldprocedure in voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in 1 van de 4 aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden.

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2019-2020 plaats voor maximaal 30 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar. Door te werken met deze perioden maken alle 3-jarigen kans op een plaats op onze school.

Voor meer informatie over de nieuwe aanmeldprocedure kunt u terecht op http://scholenwijzer.denhaag.nl. Hier staan ook de voorrangsregels die onze school hanteert.
 
Is uw kind voor 1 oktober 2015 geboren neem dan contact met ons op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.
 
Dit kan door te bellen of te mailen met onze administratief medewerkster Petra Aartman
070-3239522
paartman@lichtbaken.lucasonderwijs.nl
 
U bent altijd van harte welkom om op onze school te kijken, uw vragen te stellen en een rondleiding te krijgen.