Visie
Het Lichtbaken is een katholieke school. De vormgeving van die identiteit van vandaag de dag is duidelijk anders dan het beeld dat uit het verleden zal bestaan. Iedere week is er in alle groepen vanuit de methode Trefwoord aandacht voor verhalen uit de bijbel, maar ook voor verhalen waarbij kinderen kennismaken met andere geloven.
Er wordt van ouders en leerlingen verwacht dat zij  respect tonen voor de wijze waarop de school vorm geeft aan de identiteit.
 

Onze kernwaarden en visie

Wanneer we denken aan een lichtbaken, komt al snel het beeld op van een vuurtoren. Een bouwwerk dat zich onmiskenbaar onderscheidt van andere bouwwerken. Het heeft een belangrijke functie: het uitzenden van een uniek en herkenbaar signaal. Dat signaal is er ten dienste van de veiligheid en biedt oriëntatie, koers en houvast.
 
Het Lichtbaken wil een school zijn voor kinderen uit de wijk. Een plek waar zij zich goed voelen en waar ze de bagage krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een sociaal, evenwichtig en gelukkig mens en medemens. Onze school wil in de wijk bekend staan als een goede, prettige school waar je je als kind, ouder en teamlid op je gemak voelt.
 
De kernwaarden van Het Lichtbaken zijn: samen, kwaliteit en plezier.
 
Samen met ouders, kinderen en wijkinstanties willen wij als school werken aan kwaliteit door het ontwikkelen van kennis, talenten en vaardigheden en deze in beeld te brengen, te koesteren en in te zetten. Voor ons staat het plezier  van iedereen hoog in het vaandel.
Door rekening te houden met de ander en de onderlinge verschillen, door alles vanuit het positieve te benaderen en duidelijkheid en structuur te bieden,  creëren wij een omgeving waarin iedereen zich veilig kan voelen en plezier heeft.
Optimale betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en respect voor elkaar zien wij als voorwaarden hierbij. Respect toon je door met elkaar in gesprek te gaan, waarbij je de ander in zijn waarden laat en serieus neemt. Niet praten over elkaar, maar met elkaar.