Ziekmelden

Als uw kind ziek of verhinderd is om naar school te komen, dient u dit tijdig door te geven aan de leerkracht. Dit kunt u het beste doen via MijnSchoolInfo of voor 8:30 bellen naar school. 

Afspraken met dokter dienen schriftelijk vermeld te worden. Heeft u een onverhoopts onder schooltijd een afspraak met tandarts, orthodontist of specialist, dan dient u de afsprakenkaart aan de leerkracht te laten zien. Wij gaan ervan uit dat u afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd maakt. Indien er sprake mocht zijn van een langere periode van verzuim, neemt u regelmatig contact op, zodat de leerkracht maatregelen kan treffen voor een goede zorg vanuit school. Bij een verontrustend ziektebeeld zal de school een verzoek indienen voor een oproep door de schoolarts.

Wij verzoeken u, wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, in het belang van ons allen!  Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, wordt dat gemeld bij de gemeente Den Haag volgens standaardprotocol.