Voorschoolse opvang

Indien nodig is er op school een mogelijkheid om gebruik te maken van de voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang is in school en u kunt uw kind vanaf 7.30u bij juffrouw Corrie brengen. 
U kunt een kaart aanschaffen. Een kaart voor 10 keer  kost €15,- . U kunt ook per keer betalen. De kosten zijn dan €2,- per keer. U kunt de betaling regelen bij juffrouw Corrie.