Verzuim

TE LAAT KOMEN

Leerlingen die te laat komen, worden aangesproken bij de ingang van de school. 
Het wordt ook genoteerd in de klas door de leerkracht.                                                                                

Komt een leerling 3x te laat, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. Dit kan mondeling of via een brief.Deze brief wordt ondertekend geretourneerd. Indien de leerling te laat blijft komen (nog eens 3x), dan nodigt groepsleerkracht ouder(s) uit voor gesprek. AFWEZIG  ZONDER  MELDING 

U als ouder bent verplicht uw kind tijdig af te melden bij absentie, bijvoorbeeld ’s morgens voor schooltijd, telefonisch.
 

Na aanvang van de lessen neemt een leerling van groep 8 in de groepen absenties op0.
 
Een leerkracht neemt direct telefonisch contact op met de ouders.

Is een leerling 2x afwezig zonder melding vooraf, dan heeft de leerkracht hierover een gesprek met de ouders. Er wordt gekeken naar de reden en afspraken worden gemaakt. Tijdens het gesprek wordt gemeld dat een volgende keer leerplicht ingeschakeld wordt (Dit zijn wij wettelijk verplicht).

Bij herhaling wordt leerplicht ingeschakeld.
 

ONGEOORLOOFD VERZUIM

Bij ongeoorloofd verzuim (afwezigheid, te laat komen) wordt leerplicht ingeschakeld.