Overblijf

De overblijf wordt gecoördineerd door Sandra Massa. Zij is iedere ochtend op school aanwezig, behalve op woensdag. We streven ernaar de overblijfgroep niet onnodig groot te laten worden. Er moet een duidelijke noodzakelijke reden zijn om over te blijven.

Een overblijfkaart kost € 15,00 voor 10 keer overblijven of € 30,- voor 20 keer overblijven. Zonder kaart kost de overblijf €2,00 per keer. U dient zelf te zorgen voor brood en drinken. Koolzuurhoudende dranken, chips en snoepgoed zijn niet toegestaan.

 
Vreedzame School, regels & maatregelen
Veiligheid en respect
Het Lichtbaken is een Vreedzame School. Kinderen leren vanaf groep 1/2 hoe ze om kunnen gaan met conflicten, ze leren over normen & waarden en over gewenst & ongewenst gedrag. Bij conflicten proberen kinderen eerst zelf tot een oplossing te komen bij de lieveheersbeestjestegels op de schoolpleinen. Komen zij er niet uit, dan kan de hulp van mediatoren worden ingezet; leerlingen uit groep 7 en 8 die helpen het conflict op te lossen.
De overblijfsituatie is weliswaar goed georganiseerd, maar het is toch vaak drukker dan in de klas. Wanneer sprake is van onaangepast of lastig gedrag, dan stelt de overblijfmedewerker de overblijfcoördinator hiervan op de hoogte. Deze overlegt met de leerkracht van de betreffende leerling.
 

Afspraken tijdens de overblijf

 

  • Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar de overblijfruimte.
  • Geen snoep, chips of frisdrank meebrengen tijdens het overblijven.
  • Samen met andere leerlingen het overblijflokaal opruimen en schoonmaken.
  • Zonder toestemming het schoolplein niet verlaten.
  • Een kind met zich af bij de overblijf als hij/zij meegaat met een ander kind. Hiervoor moet een toestemmingsbriefje van ouders worden ingeleverd bij de overblijfjuf/ leerkracht.
  • Bij conflictsituaties de afspraken van de Vreedzame School hanteren.
  • Mobiele telefoons, DS, digitale spellen en gelijksoortige zaken zijn niet toegestaan bij de overblijf.
  • De overblijfmoeders verstrekken geen medicijnen, ook geen paracetamol o.i.d. Tenzij er een schriftelijk verzoek/ toestemming met handtekening van de ouders/verzorgers is.
     

Wat gebeurt er bij ongewenst gedrag
 

Zie gedragsprotocol