Ouderbijdrage

Zoals u weet moet alles bekostigd worden nu vragen wij als school ook ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt onderandere voor de volgende activiteiten en feesten ingezet

 

  • Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, oud en nieuw en eindejaarsfeest;
  • Sportdag en andere sportactiviteiten ;
  • Afscheidsavond groep 8 en musical ;
  • Attenties en traktaties ;
  • Aanschaf van diverse extra materialen voor de leerlingen ;
  • Bijdrage aan de kosten voor de correspondentie, zoals nieuwsbrieven en schoolgids ;


Voor het schooljaar 2016– 2017 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 27,50 per leerling per jaar.
Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL04ABNA0240540506 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs inzake Het Lichtbaken –Activiteiten.
Wilt u s.v.p. ook de naam van uw kind(eren) en de groep(en) te vermelden ?

Ook is het mogelijk om uw bijdrage op school contant te komen betalen of indien gewenst uw bijdrage in termijnen te voldoen.

Voor ouders die een Ooievaarspas hebben, wordt de betaling via de Gemeente geregeld. Met ingang van 1 september 2013 kunt u de pas op school laten scannen. De pas is 1 keer per schooljaar te gebruiken.