Kijk
Kijk! is een observatie- en registratie instrument voor de leerkrachten.
De leerkrachten brengen hiermee een ontwikkelingsverloop van kinderen op diverse ontwikkelingsdomeinen over langere tijd in beeld.


Wij werken met ‘KIJK’ in de groepen 1-2. Bij de kleuters gebruiken we  KIJK om de hele ontwikkeling van het kind in kaart te brengen.
In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we alleen KIJk voor de sociale ontwikkeling van het kind.

Als u meer wilt weten over KIJK kunt u naar de leerkrachten.