Huiswerk
HUISWERK IS LEUK !!!

 
Dat kinderen op onze school al huiswerk meekrijgen is niet voor niets. Kinderen onthouden lesstof niet na één keer vertellen of lezen. Huiswerk is herhaling en leert ze verbanden zien waardoor ze de leerstof daadwerkelijk opnemen. Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud en het leren voor later, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden die het kind nodig heeft: plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieën ontwikkelen, verantwoordelijkheid en stressbestendigheid.
Los van al deze positieve punten , willen we de kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs, waar huiswerk (van verschillende vakken) gangbaar is.
Sleutelwoorden voor ouders bij huiswerk zijn belangstelling en begrip. Help uw kind als daar behoefte aan is. Stimuleer uw kind zelf te antwoorden en oplossingen te vinden. Let er ook op hoe uw kind huiswerk aanpakt en plant. Zorg voor de juiste werkomstandigheden: rust, ruimte en privacy. Tevens adviseren wij om uw kinderen naar educatieve programma’s te laten kijken. Voorbeelden zijn: - Het klokhuis, - Huisje boompje beestje, - de Buitendienst, - het Jeugdjournaal, - studio Snugger.
 
HULP BIJ HUISWERK
WEL
DOEN:  
 
 • Aansporen om te beginnen met het huiswerk
 • Belangstelling blijven tonen, ook als het goed gaat.
 • Als uw kind moeite heeft met plannen, samen een verdeling over meer dagen maken.
 • Veel kinderen stellen spreekbeurten en werkstukken uit. Interesse tonen helpt ze op weg: Wat wordt het onderwerp? Hoe kom je aan informatie?
 • Samen met uw kind tijden vaststellen voor huiswerk. Beter niet: direct na school (eerst even pauze); als het kind al snel ergens naar toe moet; als uw kind moe van bijvoorbeeld de sportclub komt; op het laatste moment.
 • Bij zorgen de leerkracht informeren.
 
Stimuleren helpt: als je nu vast je huiswerk maakt, kun je zo lekker naar buiten/computeren/sporten…
 
NIET   DOEN:

 • Ruzie maken over huiswerk: uw kind moet het uiteindelijk zelf doen en is zelf verantwoordelijk.
 • Zelf het huiswerk maken, hoe verleidelijk dat ook is.
 • Direct antwoorden bieden; laat uw kind het eerst zelf eens proberen op te lossen.
 • Te snel verwijten maken als het niet goed gaat; geef ruimte voor een open gesprek.

Huiswerkprotocol                                                                                                   

Leerlingen krijgen vanaf groep 3 huiswerk mee. Afhankelijk van het leerjaar krijgen ze 1 tot 3 keer per week huiswerk mee. Dit kan spelling, taal of rekenen zijn. Vanaf groep 5 wordt naast het maakwerk ook leerwerk meegegeven, waarbij in groep 5 het maakwerk van die week dan komt te vervallen. Het leerwerk kan gaan over:        
                         
 • natuur   
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • topografie                                                                                                                       
Vanaf groep 7 wordt dit aangevuld met leerwerk voor Engels. Het leerwerk wordt altijd meegegeven wanneer een hoofdstuk of les wordt afgesloten. Overigens wordt maximaal 1 keer per week leerwerk meegegeven. Naast het reguliere huiswerk wordt ook individueel (lees/spelling)huiswerk aan een leerling meegegeven, indien dit nodig is.
Vanaf groep 7 is een agenda verplicht.

Groep 3
Krijgt 1 keer per week op vrijdag een huiswerkblad mee. Het bestaat uit 1 blaadje een voor en achterkant. met opdrachten van  lezen, rekenen of schrijven. Het huiswerk moet de daarop volgende week worden ingeleverd.

Groep 4
1 keer in de week een huiswerkblad maken. Op een (van te voren afgesproken) vaste dag wordt huiswerk meegegeven dat de week erop, op dezelfde dag, ingeleverd moet worden.
 
Groep 5
1 keer in de week een huiswerkblad maken. Op een (van te voren afgesproken) vaste dag wordt huiswerk meegegeven dat de week erop, op dezelfde dag, ingeleverd moet worden. Incidenteel leerwerk voor de zaakvakken.
 
Groep 6
1 keer in de week spelling, rekenen of zaakvak. Op een (van te voren afgesproken) vaste dag wordt huiswerk meegegeven dat de week erop, op die afgesproken dag, ingeleverd moet worden. Incidenteel leerwerk voor de zaakvakken.
 
 
Groep 7
Begin en midden groep 7: 2 keer in de week huiswerk op vaste dagen.
Eind groep 7: 3 keer in de week op willekeurige dagen. Het huiswerk kan zowel maak- als leerwerk zijn.
 
Groep 8
3 tot 4 keer in de week huiswerk op willekeurige dagen. Het huiswerk kan zowel maak- als leerwerk zijn.

Afspraken:

 1. Wanneer leerlingen hun huiswerk niet hebben geleerd, gemaakt of zijn vergeten, heeft de betreffende leerkracht hierover een gesprek met de leerling en/of ouders. De leerkracht bepaalt wat de eventuele consequenties hiervoor zijn. Vanaf groep 6 moet de leerling dit na school inhalen (nablijven). Hierbij worden de ouders op de hoogte gesteld.
            Ouders van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 worden tijdig aangesproken als het maakwerk/leerwerk niet in orde is. Indien leerlingen uit groep 7 en 8 voor
             het leerwerk drie keer een onvoldoende behalen of het huiswerk drie keer niet is gemaakt, krijgen zij een resultatenbrief mee naar huis, die ondertekend terug moet.

 1. Van groep 4 t/m 6 wordt het huiswerk meegegeven in een huiswerkmapje van school. Vanaf groep 7 wordt het huiswerk meegenomen in een eigen huiswerkmap. De huiswerkmap gaat in een tas mee naar huis.
 
 1. In groep 7 en 8 gaan de boeken van de zaakvakken en Engels mee naar huis. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de boeken. Bij beschadiging of kwijt raken van een boek, worden de kosten voor de aanschaf van een nieuw boek op ouders verhaald.