Hoofdluis

Dit diertje is soms ook op onze school een ongewenste gast, die zich als “overloper” vaak via de kleding van de kinderen verspreidt. Na iedere vakantie controleert een groep ouders alle kinderen. Indien vanuit school hoofdluis wordt geconstateerd, treedt het protocol in werking. 
 
Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren, dan  weet u dat u dit ook bij de groepsleerkracht moet melden, zodat we op deze wijze een “uitbraak” kunnen voorkomen.  Mocht u adviezen willen hebben voor de behandeling en verdere aanpak thuis, dan is daarvoor een brief voor u beschikbaar.
 
Wij verzoeken u het lange haar van alle meisjes uit de klas in een staart te binden om het ‘overlopen’ te beperken.
 
We nemen aan u hierbij voldoende op de hoogte gesteld te hebben en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.