De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van Het Lichtbaken. Zij houden zich samen met twee teamleden bezig met het organiseren van allerlei leuke binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt hierbij denken aan het Schoolreisje, de Kerstviering en de Koningsspelen. Voor elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld waarin teamleden en ouders samenwerken. Als lid van de OR schrijft u zich in voor één of meerdere werkgroepen. U kunt zo kiezen wat u leuk vindt en waar u uw steentje aan wil bijdragen. Samen staan we sterk.
De ouderbijdrage die u elk schooljaar voor uw kind betaalt, is de basis van het budget van de OR. Met dit geld worden bovenstaande activiteiten bekostigd. Als OR-lid beslist u mee wat er met uw ouderbijdrage gebeurt.
De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar, op van te voren vastgelegde data. De notulen zijn voor iedereen toegankelijk en te vinden op de website van de school.
Binnen de OR is een duidelijke taakverdeling; Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester de werkgroep-coördinatoren en de overige leden.
De voorzitter maakt de agenda en zit de vergaderingen voor. De secretaris notuleert tijdens vergaderingen en levert eventuele benodigde stukken aan. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post. De penningmeester beheert de budgetten en bespreekt de financiën met de werkgroep-coördinator.  De werkgroep-coördinator is aanspreekpunt van de werkgroep voor de leden van de OR, leerkrachten en penningmeester.  

Notulen OR