MR


De MedezeggenschapsRaad is voor de directie (die optreedt namens Lucas Onderwijs) een gesprekspartner in alle zaken die betrekking hebben op de inhoud en organisatie van het onderwijs op school (schoolbeleid).
Enkele andere taken zijn: bevordering van openbaarheid en onderling overleg binnen de school; waken tegen discriminatie; bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de school, en zorgdragen voor het behoud van de katholieke identiteit van de school. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een regelement.

In de MR hebbenen de volgende leden zitting:

Esther Obradovic - ouder
Jolanda Zuurmond - ouder
Ricardo Verver - ouder


Tamara Klapwijk - leerkracht
Nadège Schiffart - leerkracht

Simone Seijffers- leerkracht


Heeft u vragen of wilt u iets weten, mail ons via onderstaande link.

MR
GMR site van Lucas onderwijs
Agenda MR

Notulen

Jaarverslag