Even Bijpraten 11 28-05-2018

 

Personele bezetting schooljaar 2018-2019

Groep 1 : juf Marianne
Groep 1 : juf Annemieke op maandag, dinsdag
juf Suzanne op woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 2 : juf Tamara op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
juf Annemieke op woensdag
Groep 3 juf Simone op maandag, dinsdag, woensdag
Juf Nadège op donderdag en vrijdag
Groep 4 juf Anne Claire, alle dagen
Groep 5 juf Simone, alle dagen (behalve haar BAPO dagen)
Groep 6 juf Liza, alle dagen
Groep 7 juf Emma, alle dagen
Groep 8 juf Nienke, alle dagen

Gymles meester Alex op maandag, vrijdag
Administratie juf Petra op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Intern begeleidster juf Lisanne op dinsdag, donderdag, vrijdag
juf Ineke op dinsdag, woensdag
Conciërge meester Mohamed op alle dagen
Directie juf Annemarie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Op dinsdag zal juf Nadège taken vervullen als rekencoördinator en op woensdag zal juf Tamara ambulante taken ten behoeve van de onderbouw vervullen.

Juf Laura gaat met zwangerschapsverlof op 6 juni. 5 juni is haar laatste werkdag en na de herfstvakantie in het nieuwe schooljaar zal zij weer op maandag, dinsdag en donderdag op school aanwezig zijn.

Formulieren AVG
 
Vorige week is de nieuwe AVG wet in werking getreden. U heeft allemaal een formulier met antwoordstrook meegekregen. Helaas hebben wij dit nog niet van iedereen retour ontvangen. Wilt u dit z.s.m. inleveren bij de leerkracht?

Avondvierdaagse
 
Vanavond starten 59 leerlingen van onze school met de eerste avond van de avondvierdaagse.
Wij wensen iedereen veel plezier. Uitgebreide informatie over de starttijd en de startlocatie staat in de mail die u vorige week via Mijnschoolinfo heeft ontvangen.
Wateringseveldloop, zondag 10 juni. Vandaag laatste inschrijfmogelijkheid!
Onze school doet sinds twee jaar mee met de Wateringseveldloop. Dit is een heel leuk evenement waar er naast het lopen ook nog allerlei andere leuke activiteiten zijn voor de kinderen. Er zijn hieraan geen kosten voor u verbonden. De Ouderraad zorgt voor iets te drinken en een kleine versnapering voor de kinderen. Veel leerlingen hebben tijdens de gymles aangegeven te willen deelnemen aan dit evenement. Dit kan alleen als u uw kind inschrijft via Mijnschoolinfo. Dat kan alleen vandaag nog!

Projectweek
 
Dit jaar start onze Projectweek op maandag 18 juni. Het thema dit jaar is: Een reis door de tijd.
Het project wordt afgesloten op woensdag 27 juni. Ouders mogen dan in de ochtend komen kijken bij de afsluiting. Tijden krijgt u nog door via Mijnschoolinfo. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij, dus ook groep 5 t/m 8. Na 12.00 uur gaat de schoolwinkel open waar u dan ook van harte welkom bent.

Musical groep 8
 
De eindmusical voor groep 8 zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 6 juli. Ouders van deze leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging. In de ochtend en de middag zal de generale repetitie gehouden worden voor alle leerlingen van de school. Rond 15.00 uur zullen de leerlingen van groep 8 de school uitgeleid worden door de andere groepen. Zo kunnen zij afscheid nemen van elkaar. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn; 6 juli om 15.00 uur afscheid groep 8.
Na de eindmusical en het afscheid in de avond is groep 8 vrij, de kinderen zullen dan dus niet meer op school komen.

Eindejaarsfeest
 
Het eindejaarsfeest zal dit jaar zijn op donderdag 12 juli, i.p.v. woensdag 11 juli. De kinderen krijgen die dag een voorstelling dat voor een groot gedeelte bekostigd zal worden uit de opbrengst van de actie van Jantje Beton. Woensdag 11 juli is dus een gewone schooldag. De schooltijden voor deze dagen zijn ongewijzigd. Donderdag om 15.15 uur start de vakantie voor de leerlingen omdat vrijdag 13 juli een margedag is.

Agenda
 
Maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei 2018 : Avondvierdaagse
Vrijdag 1 juni 2018 : 15.15 uur Leerlingwerk bekijken
Vrijdag 1 juni 2018 : Survivaluitje groep 8
Zondag 10 juni 2018 : Wateringseveldloop
Vrijdag 15 juni 2018 : Studiedag; alle leerlingen vrij
Maandag 18 juni t/m woensdag 27 juni 2018 : Projectweek
Woensdag 27 juni 2018 : Afsluiting Project en Opening Schoolwinkel
Maandag 2 juli en woensdag 4 juli 2018 : Oudergesprekken
Donderdag 12 juli 2018 : Eindejaarsfeest;
Laatste schooldag 2017-2018
Vrijdag 13 juli 2018 : Margedag; alle leerlingen vrij
Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 : Zomervakantie
Maandag 27 augustus 2018 : Eerste schooldag 2018-2019