Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden en inschrijven

Vanaf 1 oktober gaat de nieuwe aanmeldprocedure in voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in 1 van de 4 aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden.

Kinderen die geboren zijn tussen 01 oktober 2015 en 31 december 2015 kunnen zich alleen aanmelden in de eerste aanmeldperiode van 10 t/m 21 december 2018.

 

Wijziging schooltijden per schooljaar 2019-2020

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 zullen wij overgaan op een continurooster. De schooltijden worden dan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.45 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur.